Tarieven en vergoedingen

BEKOSTIGING DOOR GEMEENTEN
De ondersteuning vanuit Gewoon Speciaal is opgenomen in de raamovereenkomst Jeugd en WMO met verschillende gemeentes. Na verwijzing van de huisarts of de gemeente kunnen de kosten vergoed worden. Met onderstaande gemeentes heeft Gewoon Speciaal een overeenkomst.

Jeugd -> Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

WMO -> Deventer, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Epe, Olst-Wijhe, Voorst, Hattem, Lochem, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

FERM
Vanuit FERM worden preventieve trajecten ingezet voor jongeren op het voortgezet onderwijs of het MBO in de Stedendriehoek die om diverse redenen steun kunnen gebruiken om school- of maatschappelijk uitval te voorkomen. Deze trajecten worden door de school aangevraagd bij FERM en na goedkeuring kan er gedurende ongeveer drie maanden kosteloos begeleiding geboden worden. Voor meer informatie over deze trajecten kun je de website bekijken van FERM.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Indien er sprake is van een PGB (persoonsgebonden budget), dan kan de begeleiding door Gewoon Speciaal vanuit dat budget worden betaald. Is er nog geen PGB toegekend, dan is een gesprek bij het CJG of het WMO-loket een goede stap. Zij kunnen meer vertellen over eventuele mogelijkheden voor vergoeding vanuit Zorg in Natura (ZIN).

VERZEKERING
Mocht de hulp niet binnen het zorgverzekeringspakket vallen, kan het soms toch zijn dat verzekeraars overgaan tot vergoeding. Hiervoor zal dan wel vooraf
toestemming gegeven moeten worden door de verzekeraar.

Belasting
Soms is er ook fiscale aftrek mogelijk als er sprake is van buitengewone ziektekosten. De Belastingdienst kan hierover meer vertellen.

Tarieven
Kennismakingsgesprek                 gratis
Intake                                            € 150,- (1,5 uur)*

Coaching jongeren                        € 95,- per uur exclusief BTW*
Coaching volwassenen                  € 125,- per uur exclusief BTW*
Scholen/bedrijven                         € 150,- per uur exclusief BTW*

Reiskosten                                     € 0,23 per km en € 60,- per uur

Groepstraining                              € 300,- bij individuele particulier inschrijving zonder vergoeding*.
Voor een klas kost de training gemiddeld €3000,- exclusief BTW*

Trainingen en workshops             op aanvraag*

*Aangezien alle trajecten/trainingen maatwerk zijn, kunnen bovenstaande tarieven hooguit als richtlijn gezien worden. Na de kennismaking, intake of het overleg met het CJG of de WMO zal duidelijk worden welke kosten verbonden zijn aan de inzet van Gewoon Speciaal. Voor vragen kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Betaalwijze
Er wordt altijd achteraf gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Terug naar home.