Gewoon Speciaal

Gewoon speciaal, dat is eigenlijk ieder mens. Met al onze te gekke kwaliteiten én uitdagingen. Uitdagingen die onderdeel zijn van wie we zijn, maar die niet iedereen begrijpt. Wij vinden die uitdagingen juist fascinerend. Gewoon Speciaal is er dan ook op gericht om jongeren en jongvolwassenen te helpen met het omgaan met die uitdagingen.

Gewoon Speciaal werkt, waar nodig of gewenst, grensoverstijgend aan uitdagingen op meerdere levensgebieden: school, thuis, werk en vrije tijd. Daarnaast helpen we de omgeving – ouders of docenten – om gewoon speciale jongeren beter te begrijpen en door praktische ondersteuning. Gewoon Speciaal heeft kennis en expertise in huis op het gebied van gedragsuitdagingen zoals AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), maar ook zonder diagnose ben je welkom. De hulpvraag staat centraal.

“Samen staan we sterk!”

Wat kan Gewoon Speciaal je bijvoorbeeld bieden?

* Psycho-educatie; leren wat de diagnose inhoudt
* Ondersteunen bij de overgang van basisschool naar middelbare school, of van middelbare school naar vervolgonderwijs (MBO, HBO, UNI)
* Psycho-fysieke training op het gebied van zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
* Ondersteunen bij het leren omgaan met je emoties
* Coaching bij gedragsverandering van jou als jongere of jongvolwassene met een gedragsuitdaging
* Leren omgaan met gedragsuitdagingen van je kind of leerling
* Observatie om gedragsproblematiek te signaleren
* Voorlichting aan medeleerlingen, docenten(teams), leermeesters of werknemers
* Ondersteuning, adviseren en ontzorgen van het gezin