KLACHTENPROCEDURE GEWOON SPECIAAL

Als zelfstandige zorgverlener ligt mijn focus op het leveren van hoogwaardige zorg aan mijn cliënten. Ondanks mijn toewijding en zorgvuldigheid, kan het voorkomen dat je als cliënt niet tevreden bent over mijn dienstverlening. Daarom vind ik het belangrijk om een transparante en effectieve klachtenregeling te hanteren, waarbij jouw stem wordt gehoord en eventuele zorgen serieus worden genomen.

In deze klachtenregeling streef ik ernaar om klachten op een respectvolle, professionele en constructieve manier af te handelen, met als doel om tot passende oplossingen te komen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Jouw feedback is waardevol en helpt mij om mijn dienstverlening continu te verbeteren en af te stemmen op jouw behoeften en verwachtingen.

Jouw tevredenheid en welzijn zijn voor mij van het grootste belang en ik ben vastbesloten om eventuele klachten serieus te nemen en samen met jou constructief aan oplossingen te werken. Samen streven we naar een zorgomgeving waarin openheid, respect en vertrouwen centraal staan. Heb je een klacht of wil je meer informatie over de klachtenregeling? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ik sta altijd klaar om naar je te luisteren en je te ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing. Mijn streven is om klachten zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te handelen, zodat je je gehoord voelt en vertrouwen behoudt in mijn dienstverlening.

Als een gesprek niet meer mogelijk is omdat de situatie te hoog is opgelopen, dan kan er gebruik gemaakt worden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Gewoon Speciaal is aangesloten bij SoloPartners. Als brancheorganisatie van zelfstandige zorgverleners ondersteunen zij Gewoon Speciaal indien nodig door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Neem hiervoor contact op met Geschillen in de Zorg (GIDZ) via klachten@cbkz.nl. Je vindt hieronder informatie over hoe je een klacht kunt indienen, hoe deze wordt behandeld en welke stappen worden genomen om tot een oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,

Tanja Bos
Gedragsspecialist

KLACHTENREGLEMENT JEUGDZORG & WMO door SOLOPARTNERS
STROOMSCHEMA KLACHTENREGELING JEUGDZORG
STROOMSCHEMA KLACHTENREGELING WMO