Monika Sluga

11 november 2016
Ik heb Tanja leren kennen toen zij onze zoon begeleidde die een voor hem lastige fase doormaakte. We hadden korte lijnen en prettig contact. Voor onze zoon was het fijn dat er iemand voor hem was wanneer dat nodig was en die hem losliet wanneer hij minder behoefte aan begeleiding had. Hoewel ik zelf opgeleid ben tot loopbaanprofessional, is het een andere rol om je kind te begeleiden. De belangrijke buitenstaander vonden we in Tanja. Haar humor en begrip voor zijn situatie maakte het voor ons kind laagdrempelig(er) om hulp te vragen. Aan het einde van het schooljaar had hij voldoende inzicht verworven om zelf problemen te signaleren, te benoemen en hulp te zoeken. Dat is een waardevolle groei geweest.