SBO De Boemerang

14 december 2017

Vanuit haar bedrijf “Gewoon Speciaal” biedt Tanja extra ondersteuning aan een leerling, die wat betreft de onderwijsbehoeftes op dit moment op onze school binnen onze ‘reguliere’ mogelijkheden onvoldoende tot zijn recht kan komen. Tanja is een warme vertrouwenspersoon voor ouders en kind. Tegelijkertijd gaat Tanja naast de leerkrachten en naast de ouders staan en is zo een fijne coach voor hen. Ze zoekt op een proactieve manier afstemming met alle betrokkenen en biedt hulp op een professionele manier!