Leerkracht VO

19 maart 2020

De samenwerking rondom de nieuwe brugklasleerling met autisme was intensief. In de startgesprekken ter voorbereiding op de middelbare school was duidelijk geworden dat wij veel kunnen met leerlingen binnen het autistische spectrum, maar dat er ook grenzen aan onze begeleiding zitten. Ouders hebben jou ingeschakeld als externe- en interne begeleider om hem extra handvatten te geven tijdens de schoolgang.
Het was spannend en lastig voor de leerling en dàt was het ook voor ons. Nog nooit hadden we een begeleider op school van buitenaf, die één leerling kwam helpen. De leerling kon snel boos reageren, hij werd vanwege explosieve reacties uitgedaagd en het schoolwerk kreeg hij niet goed op orde. Jij hielp hem met plannen en met het sociale aspect. Veelal moesten er ook brandjes geblust worden. De leerling heeft aan het einde van het eerste schooljaar een enorme ontwikkeling laten zien. Het is een jongen die ontzettend graag wil en een goede motivatie heeft om de vakken op school goed te doen.
Inmiddels – anderhalf jaar later – valt hij in de klas niet meer in negatieve zin op. Hij is enthousiast, hij heeft zijn huiswerk op orde, escalaties komen niet meer voor en je ziet hem glunderen als je het hebt over zijn goede werkhouding en goede cijfers. De inspanning die door jou, ouders en andere begeleiders hebben geleverd hebben ervoor gezorgd dat hij de juiste handvatten heeft om goed te functioneren op een school (en straks in de maatschappij). Hij krijgt meer vrijheid en je ziet hem met de maand groeien. Zonder alle hulp die hij gehad zou heeft zou dit nooit zo positief zijn uitgepakt. Mijn complimenten naar alle betrokkenen!