Over Annemiek Ruiterkamp

“Iedereen vind zijn of haar eigen pad in het leven, daar ben ik van overtuigd. Voor de één gaat dat gepaard met meer uitdagingen dan bij een ander. Het ondersteunen van jongeren voor wie het niet altijd vanzelf gaat, en hun gezin, is mijn specialisme.” – Annemiek Ruiterkamp, ambulant gezinshulpverlener en begeleider complexe zorg –

Door mijn ruime ervaring binnen de hulpverlening en mijn opleidingen heb ik veel kennis van en ervaring in het werken met kinderen en  jongeren met autisme, adhd en licht verstandelijke beperking én hun gezinnen. Jongeren en ouders zijn expert op het gebied van hun eigen leven. Mijn kracht zit in het contact maken en afstemmen op degene die ik voor mij heb. Van daaruit ga ik samen met de jongeren en het gezin op zoek naar de vraag en de wensen tot verandering. 

Ik ben opgeleid als pedagoog middels de opleiding HBO-Pedagogiek en ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van het hele gezin door de post HBO opleiding IAG (intensieve ambulante gezinsbehandeling).

Ik heb jaren met jongeren gewerkt die door hun gedragsproblemen niet meer thuis konden wonen, in een intramurale setting. Daarna was ik werkzaam als ambulant begeleider met jongeren die de eerste stappen zetten op weg naar zelfstandig wonen. De laatste jaren begeleid ik gezinnen met kinderen of jongeren die om de één of andere reden dreigen vast te lopen. 

“Met mijn kennis en ervaring ga ik, samen met het gezin, op zoek naar oplossingen en leer waar nodig nieuw gedrag aan, zodat er andere gedragspatronen kunnen ontstaan die ruimte geven voor ontwikkeling.”

Wil je graag door mij geholpen worden of heb je vragen? Je kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via het contactformulier.

Ik ben geregistreerd bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Gewoon Speciaal is aangesloten bij twee beroepsverenigingen, te weten de LBBO en de BPSW. Gewoon Speciaal is samenwerkingspartner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). Ook verzorgt Gewoon Speciaal maatwerktrajecten voor de Plusvoorziening vanuit Ferm. Gewoon Speciaal is KIWA gecertificeerd.